Dziedziny pracy

 • Zaburzenia neurorozwojowe:

  • Niepełnosprawność intelektualna
  • Zaburzenia komunikacji (w tym jąkanie się)
  • Zaburzenie należące do spektrum autyzmu
  • Zaburzenie z deficytem uwagi i nad aktywnością (ADHD)
  • Specyficzne zaburzenie uczenia się
  • Zaburzenia ruchowe (w tym tiki)
 • Zaburzenia dwubiegunowe i inne z nimi związane
 • Zaburzenia psychotyczne
 • Zaburzenia depresyjne
 • Zaburzenia lękowe:

  • Separacyjne zaburzenie lękowe
  • Mutyzm selektywny
  • Fobia swoista
  • Społeczne zaburzenie lękowe (fobia społeczna)
  • Zaburzenie lękowe uogólnione
  • Agorafobia
  • Zespół lęku uogólnionego
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne i inne z nimi związane
 • Zaburzenia pourazowe i zaburzenia związane z czynnikiem stresowym:

  • Zespół stresu pourazowego
  • Ostra reakcja na stres
  • Zaburzenia adaptacyjne
 • Zaburzenia dysocjacyjne
 • Zaburzenia z objawami somatycznymi i inne z nimi związane (pokrewne)
 • Zaburzenia jedzenia i odżywiania się:

  • Zaburzenie polegające na ograniczaniu/unikaniu przyjmowania pokarmów
  • Jadłowstręt psychiczny (anoreksja)
  • Żarłoczność psychiczna
  • Zaburzenie z napadami objadania się
 • Zaburzenia wydalania:

  • Moczenie się
  • Zanieczyszczanie się kałem
 • Zaburzenia snu i czuwania:

  • Zaburzenia polegające na bezsenności
  • Zaburzenia z nadmierną sennością
  • Narkolepsja
  • Zaburzenia snu związane z oddychaniem
  • Parasomnie
 • Dysforia płciowa (Zaburzenia tożsamości płciowej)
 • Zaburzenia niszczycielskie, kontroli impulsów i zachowania:

  • Zaburzenia opozycyjno-buntownicze
  • Okresowe zaburzenia eksplozywne
  • Zaburzenia zachowania
 • Zaburzenia związane z substancjami i uzależnienia
 • Rozstanie i rozwód rodziców
 • Śmierć bliskiego członka rodziny
 • Narodziny rodzeństwa
 • Trudności adaptacyjne w związku z rozpoczęciem przedszkola/szkoły
 • Trudności wynikające ze zmiany miejsca zamieszkania
 • Kłopoty z ustanowieniem granic w domu
 • Problemy związane z tym, że dziecko “nie słucha się” rodziców
 • Pewne problemy wynikające z etapów rozwojowych, jakim jest na przykład wejście w okres dojrzewania i wynikające z tego okresu trudności
 • Kwestia znęcania się nad dzieckiem przez rówieśników
 • “Wypalenie rodzicielskie” i potrzeba wsparcia.

Trudno jest wyliczyć wszystkie sytuacje, w których wizyta jest wskazana. Dlatego też w razie wątpliwości zawsze jednak polecam konsultację. Bez zebrania dokładnego wywiadu klinicznego, często też zebrania informacji z placówek edukacyjnych do których uczęszcza dziecko i przeprowadzenia badania psychiatrycznego, trudno jest stwierdzić czy leczenie będzie konieczne.