Psikoterapi

Kabul ve bağlılık terapisi, bilişsel-davranışçı, şefkat odaklı