Online hizmetler

Son yıllarda, özellikle pandemi döneminde, online terapi birçok insan için en geçerli destek ve yardım alabilme yöntemidir.

Online görüşme kimler içindir?

Son yıllarda, özellikle pandemi döneminde, online terapi birçok insan için en geçerli destek ve yardım alabilme yöntemidir. 

Online terapi özellikle aşağıda tanımlanmış durumlarda bulunan kişiler için çok çeşitli avantajlar sunabilecek bir uygulamadır:

 • Fiziki mesafe veya başka nedenlerden ötürü çocuk ve ergen psikiyatri uzmanına ulaşamayanlar, dolaysıyla online görüşmeler:
  • Uzak mesafe gibi potansiyel ulaşım engellerinin azaltılmasına
  • Klinik ziyaretiyle karşılaştırıldığında daha fazla konfor ve zaman tasarrufu sağlamaktadır
 • Bir psikiyatrist takibi altında olup ta, psikiyatristin veya hastanın ikamet yerini değiştirmesinden dolayı yüz yüze terapiye devam etme imkanı olmayanlar. Böyle durumlarda terapinin devamlığını sürdürebilmek için online görüşmeler çok yerinde olacaktır.
 • Yurtdışında yaşayıp dil engeli olanlar. Dil yetersizliği sık sık ruh sağlığı gibi hassas konularda kendini tam ifade etme ve konforlu bir şekilde iletişim kurulabilmesini engelleyici bir faktördür.
 • Utangaç ve/veya psikiyatristle yüz yüze görüşmeye çekinenler. Böyle durumlar için online görüşme iyi bir yaklaşım olmakla birlikte hastalara cesaret aşılamak için uygun bir yoldur.
 • Özellikle salgın dönemleri gibi başkalarıyla doğrudan temaslarımızı sınırlamamız gerektiğinde, her iki tarafı (hasta/hasta yakınları – doktor) hastalık riskine maruz bırakmayan bir görüşmenin gerçekleştirilmesine imkan sağlayan iyi bir yöntemdir.

Hangi durumlarda online görüşmeler uygun değildir?

Hasta veya ebeveynlerin reddi dışında bir sakıncası yoktur.

Göz önünde bulundurulması gereken bazı göreceli sakıncalı durumlardan bazıları:

 • Düşmanca bir ev ortamı ve hastanın mahremiyet konusunda endişeleri
 • Acil müdahale veya hastanede yatarak tedavi görülmesi yönünde teşhis konmuş hastalar için online terapi iyi bir seçenek olmayabilir.

Online görüşme yüz yüze görüşme kadar etkili mi?

Online görüşme ya da online danışmanlık teletıp alt grubu olup

 • psikiyatrik değerlendirmeler
 • terapi (bireysel terapi, grup terapisi, aile terapisi)
 • hasta eğitimi 
 • ilaç yönetimi 

gibi çeşitli hizmetleri içerir.

Teletıp genellikle video konferans kullanarak, teknoloji aracılığıyla belli bir mesafeden sağlık hizmeti sağlama işlemidir.

Online terapinin yüz yüze görüşmeler kadar etkili olup olmadığı danışanlarımı en sık endişelerinden konulardan birisidir.

Online terapinin verimliği üzerinde gerçekleştirilmiş olan klinik araştırmalar gösteriyor ki; online terapi yüz yüze görüşmeler kadar etkili sonuçlar vermektedir.

Tecrübelerime dayanarak söyleyebilirim ki: online terapi almaya karar veren danışanlarımın büyük çoğunluğu iş birliği konusunda çok motiveler.

Online danışan ve ebeveyn görüşmelerimin çok rahat ve verimli olduğunu söyleyebilirim.

Bu vesileyle, terapi süreçlerinin etkili olması için her iki tarafın da katkısının önemine bir kez daha değinmekte fayda vardır. 

Bu bilgilendirici yazı bilimsel kaynaklara dayanarak hazırlandı. Kaynaklar:

 • Clinical Update: Telepsychiatry with Children and Adolescents, AACAP
 • Practice Parameter for Telepsychiatry With Children and Adolescents, AACAP
 • E-Therapy, Using Computer and Mobile Technologies in Treatment, İACAPAP
 • Telepsychiatry: Promise, potential and challenges, İndian J Psycihatry 2013, review
 • Child and Adolescent Emergency and Urgent Mental Health Delivery Through Telepsychiatry: 12-Month Prospective Study, Telemedicine and e-Health, Original Research